آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرکا پارت صنعت – سهامی عام ( نوبت دوم )

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۹۵۹ مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرکا پارت صنعت ( سهامی عام ) راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در آدرس تعیین شده تشکیل جلسه داد . اما چون فقط ۳۱/۴۷ درصد صاحبان سهام در جلسه حاضر شدند و در نتیجه جلسه به […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرکا پارت صنعت – سهامی عام

شماره ثبت ۴۳۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷ بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرکاپارت صنعت (سهامی عام)، که در روز دوشنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – خیابان شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین پاکستان خیابان نیریزی پلاک […]

نوشته های وبلاگ

20 نوشه اخیر وبلاگ

صفحات

صفحات در دسترس

دسته ها

بایگانی موضوع:

ماهانه