انتخاب ایرکا پارت صنعت بعنوان واحد تولیدی نمونه استانی سال 1398 در سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان

انعقاد ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد برای داخلی سازی قطعات خودرو

قرارداد همکاری گروه های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و شرکت های قطعه ساز داخلی در زمینه بومی سازی قطعات خودرو، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران ارشد صنعتی و اقتصادی کشور به امضا رسید . به گزارش خبرگزاری ها ، در روز شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ و در حاشیه […]

ارتقای گروه ایرکا به تابلوی بالاتر بورس

از تاریخ 1/7/97 در راستای اجرای مواد 12 و 13 دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ایرکا پارت صنعت (خکار) با احراز شرایط تابلوی فرعي بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل شد. این انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها در بورس تهران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و دیگر شرایط مندرج در مواد 21 الی 21 دستورالعمل پذیرش در پایان مرداد ماه هر سال صورت می گیرد.

نوشته های وبلاگ

20 نوشه اخیر وبلاگ

صفحات

صفحات در دسترس

دسته ها

بایگانی موضوع:

ماهانه