آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرکا پارت صنعت – سهامی عام

شماره ثبت ۴۳۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرکاپارت صنعت (سهامی عام)، که در روز دوشنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – خیابان شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین پاکستان خیابان نیریزی پلاک ۳ تشکیل می شود حضور بهم رسانند .
دستور جلسه:
۱- اصلاح موادی از اساسنامه شرکت در تطبیق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار .
۲- اصلاح و تغییر مواد اساسنامه شرکت .
۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .
ضروری است سهامداران محترم برای اخذ مجوز ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام ، وکالت نامه و کارت ملی در ساعات اداری روز های ۱۹ و ۲۰ /۱۲/۱۴۰۲ به دایره سهام شرکت مراجعه نمایند . همچنین سهامداران می توانند نسبت به مشاهده آنلاین برگزاری مجمع از طریق لینک اینستاگرام شرکت به نشانی https://www.instagram.com/ircapart اقدام فرمایند .

همراه داشتن کارت ملی برای حضور در جلسه الزامی است .

هیأت مدیره
شرکت ایرکا پارت صنعت ( سهامی عام )