OK
title-leftپلوس title-right
bg-corner

                                                DRIVE SHAFT

PART NO:2474055
پلوس کامل بلند پراید (20 دندانه)
 PRIDE DRIVE SHAFT LONG (T20)

PART NO:2474088
پلوس کامل کوتاه پراید (20 دندانه)
PRIDE DRIVE SHAFT SHORT (T20)

PART NO: 2474022
پلوس کامل بلند پژو 206 تیپ 2 (22 دندانه) ABS
PEUGEOT 206 (T2) DRIVE SHAFT LONG - ABS (22T)

PART NO: 2474077
پلوس کامل کوتاه پژو 206 تیپ 2 (22 دندانه) ABS
PEUGEOT 206 (T2) DRIVE SHAFT SHORT - ABS (22T)

PART NO: 2474033
پلوس کامل بلند پژو 206 تیپ 5 (22 دندانه) ABS
PEUGEOT 206 (T5) DRIVE SHAFT LONG - ABS (22T)

PART NO: 2474111
پلوس کامل کوتاه پژو 206 تیپ 5 (22 دندانه) ABS
PEUGEOT 206 (T5) DRIVE SHAFT SHORT - ABS (22T)

PART NO: 2474011
پلوس کامل بلند پژو 405 (22 دندانه) ABS
PEUGEOT 405 DRIVE SHAFT LONG - ABS (22T)

PART NO: 2474066
پلوس کامل کوتاه پژو 405 (22 دندانه) ABS
PEUGEOT 405 DRIVE SHAFT SHORT - ABS (22T)

PART NO: 2474044
پلوس کامل بلند پراید (19 دندانه) ABS
 PRIDE DRIVE SHAFT LONG - ABS  (T19)

PART NO: 2474088
پلوس کامل کوتاه پراید (19 دندانه)
PRIDE DRIVE SHAFT SHORT (T19)

PART NO: 2474099
پلوس کامل کوتاه پراید (19 دندانه) ABS
PRIDE DRIVE SHAFT SHORT - ABS

PART NO: 2474055
پلوس کامل بلند پراید(19 دندانه)
PRIDE DRIVE SHAFT LONG (T19)

PART NO: 2474044
پلوس کامل بلند پراید (20 دندانه) ABS
PRIDE DRIVE SHAFT LONG - ABS (T20)

PART NO:2494099
پلوس کامل کوتاه پراید (20 دندانه) ABS
PRIDE DRIVE SHAFT SHORT - ABS (T20)

bg-corner